WEKELIJKSE KLEDING- EN LEVENSMIDDELENMARKT

Dinsdag van 9.00 u tot 14.00 u. Av. Europa de Pals. (voor het sportcomplex)