Platja Gran

Es troba en un entorn semiurbanitzat  de gran valor natural que inclou l’espai de l’antiga Ràdio Liberty. La zona frontal d’aquest espai és de tradició naturista. Tota aquesta zona, està inclosa dins del Parc Natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter. La platja Gran disposa d’un important sistema dunar litoral al llarg de la seva façana marítima que, per la seva importància i  vulnerabilitat, s’ha delimitat per tal d’evitar l’accés i el trànsit de persones, per l’impacte que generen. Limita al nord amb la platja del Grau i al sud amb la platja del Racó (terme municipal  de Begur).

CARACTERÍSTIQUES: Platja oberta i semiurbana

  • LLARG: 1.681 m
  • AMPLE: 62 m
  • SORRA: d’origen natural, sediment de gra gruixut.
  • OCUPACIÓ:El nivell d’ocupació de la platja del Gran a l’estiu és mitjà alt.

L’Agència Catalana de l'Aigua hi porta a terme periòdicament controls microbiològics i ambientals de les aigües de bany.
La qualitat sanitària mitjana d'aquesta platja és excel·lent.


SERVEIS:


Abalisament de la zona de bany,  abalisament d’entrades i sortides d’embarcacions, salvament i socorrisme (del 15 de juny al 30 de setembre), papereres, dutxes, WC  públics (1 adaptat per a persones discapacitades), estand d’informació turística, neteja de la sorra diària (de l’1 de juny al 30 de setembre), accés a persones amb mobilitat reduïda, passarel·les, cadira amfíbia, guinguetes i zona d’aparcament no vigilat.